تماس با ما

از طریق روش های زیر با ما در ارتباط باشید

ارتباط با مدیریت تهیه وتوزیع قطعات کمباین PGI

ارتباط با ما:

09183116217

info@pgicombine.com

همدان

مشاوره

شما میتوانید در خصوص هر نوع مشاوره در ارتباط با قطعات کمباین بصورت رایگان با ما در ارتباط باشید سعی ما برا این است که با آشنایی درست و کامل شما را راهنمایی کرده و در صورت لزوم بهترین قطعات را در اختیار شما قرار دهیم.

ایمیل: